Defteraktif;
• Bütün kitaplar, Talim Terbiye Kurulu’nun yeni müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
• Müfredatta yer alan kazanımlar kılavuz bilgi olacak şekilde şeklinde özetlenmiş ve bol miktarda çözümlü örneklere yer verilmiştir.
“Örnek Sorular”, Sıra Sizde”, “Pekiştirelim”, “Ölçme Değerlendirme Testi”, “Ünite Değerlendirme Testi” gibi bölümleriyle öğrenciye bire bir uygulama olanakları sunmaktadır.
• Akıllı Tahta Uyumlu olup içeriğinde, konuyla ilgili etkinlikler, video ve görseller ile “tam öğrenme” konusunda öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak zengin materyaller bulunmaktadır. (Asel Inter)